گروه تواشیح بقیه الله ایران

... السلام علیک یا بقیه الله فی ارضه

گروه تواشیح بقیه الله ایران

... السلام علیک یا بقیه الله فی ارضه

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

 الشیخ سید محمد النقشبندی معروف است به امام المبتهلین مصر

گروه تواشیح بقیه الله

این بار میتوان با شنیدن این ابتهال مملو از معنا و ملکوت به طریقی دیگر متوجه اسرار و رموز نهفته در صدای آن عارف و اسطوره دست نایافتنی شد آن گاه که یا نفحه الزهرا را آنچنان ادا کند...

  • بقیه الله