گروه تواشیح بقیه الله ایران

... السلام علیک یا بقیه الله فی ارضه

گروه تواشیح بقیه الله ایران

... السلام علیک یا بقیه الله فی ارضه

این وب متعلق به گروه تواشیح و مدیحه سرایی بقیه الله تهران است.

گروه بقیه الله با عضویت قاریان ممتاز تهرانی در سال 1385 تاسیس  شد.

ما اصالت و طیب در اداء و تجوید بیان را ماده حسن صوت و نوا دانسته این دو را مولود صفای سینه و نفْس تزکیه شده بشمار میاوریم و بس...